Kyrksmide & Renoverings & Stöldsäkring Uppdrag

Restaurerings & Nyproduktions & Stöldsäkrings Uppdrag enligt Historiska Förlagor av vårt Kulturarv.

 

Kyrkan rymmer ett stort kulturarv i form av flera hundra år gamla skulpturer och krucifix. Nu säkras dessa upp i både montering och säkerhet.
Smeden Roland Svensson från Stensjöns smedja är just nu i Näsby kyrka.

 

Säkringen av kulturskatterna i stiftets kyrkor har flera mål. Föremålen ska monteras med en högre säkerhet, dels så att de hänger stadigare och dels så att det inte går att plocka med sig föremål ur kyrkomiljön - vilket har förekommit frekvent och systematiskt genom åren.
Gamla kyrkoskulpturer är ofta gjorda av ek.
Därför använder sig smedjan av rostfritt material i uppfästningen och använder ylle mellan ställning och skulptur för att undvika syrautfällning från ekskulpturerna.

 

En annan målsättning med det projekt som nu pågår är att flytta ut föremålen från väggen så det blir en luftspalt.
Utflyttningen görs för att man vill undvika microklimat och mögel.
Ytterligare ett annat mål är att skulpturer och föremål ska lyftas fram i kyrkorummet för att bli mer tillgängliga för församlingen och allmänheten.

 

Det är mycket arbete med att säkra upp inventarierna. Det handlar väldigt mycket om mätning och bedömning av väggarnas konstitution.
Det finns inga raka vinklar eller väggar i gamla kyrkor, utan varje föremål kräver sin egen lösning.

 

Det här arbetet handlar om innovation, konstruktion, funktion och inte minst estetik.  Anordningar ska helst inte synas alls.