Den gamla flöjeln var i mycket dåligt skick och bedömdes ej restaureringsbar på Mellby kyrka, Småland.