Pågående uppdrag att Stöldsäkra våra Kulturklenoder i våra Historiska Kyrkor ett arbete som av sekretesskäl jag inte kommer att visa hur jag löser!
Ett samarbete med Länsstyrelsen, Länsmuseet och Stiftet.