Låsning av det nya upphängningsoket för 300,5 kg Altarskåp, Anledningen är att flytta ut skåpet 4 cm från väggen för att undvika "mikroklimat" och mögel bakom skåpet
— på Lekeryds kyrka.