Norra Solberga gamla kyrka är från 1200-talet. Den var byggd i sten och hade ett smalare kor. Senare gjordes tillbyggnader i trä: 1663 åt väster och 1750 åt norr.