Dunkehalla är nu avslutat®⚒

Nu flyttar jag över till Husqvarna kyrkogård⛪️som kom till i slutet av 1800-talet efter att tidigare ha legat på mark tillhörig Huskvarna Vapenfabrik Aktiebolag Anno1914.
På kyrkogårdens norra del finns även Garpa Skans, en fornlämning från 1300-talet!

Mitt första objekt av tre Kulturgravar är Riksdagsmannens Gjutgärns Gärde som fått en del skador över tid som nu skall renoveras, åtgärdas och silver”patineras” till sina forna glansdagar.