Takdekoration till Ekenäs Slott 🏰 är nu under renovering och komplettering med avrinningskupor®