Bly smälter vid 327,5 grader... på Dunkehalla kyrkogård.