Kupan ska avleda regnvattnet över takspånen så det inte tränger in i grundkonstruktionen som nu har skett.